info@payachemical.ir 021-66753297 09909915981
درباره ما
پایا شیمی یک اتفاق نیست، بلکه روندی است رو به رشد جهت تامین نیازهای واقعی مشتریان
در راستای نیاز مراکز تحقیقاتی علمی و دارویی کشور به مواد شیمیایی، پایاشیمی با بهره گیری از نیروی کاری جوان و تحصیل کرده توانسته است طی این سال ها حضوری مداوم در بازار مواد شیمیایی صنعتی و داروسازی داشته باشد. جلب رضایت مشتریان و تامین سریع نیاز آنها یکی از دغدغه های مهم پایاشیمی بحساب می آید و باعث افتخار است که هم اکنون بسیارى از آزمایشگاه هاى صنایع مختلف و مراکز علمى و تحقیقاتى شامل پزشکى و داروسازى، تولیدات شیمیایى، غذایى و بهداشتى و صنایع رنگ محصولات وارداتى این شرکت را مورد استفاده قرار داده اند.
فعالیت‌های این شرکت به چند گروه زیر تقسیم می‌شود :
  • تامین مواد آزمایشگاهی، صنعتی و حلال‌های شیمیایی با گریدهای مختلف از معتبرترین کمپانی‌های دنیا من جمله: سیگما، مرک، شارلو، سانتاکروز و ...
  • تامین مواد تخصصی و استانداردهای EDQM ،USP و ...
  • تامین کلیه محیط کشت میکروبی و مواد بیولوژی از کمپانی Merck ،QUELAB و …
  • تامین انواع محیط کشت سلولی و سرم جهت پروسه‌های آزمایشگاهی و داروسازی
درباره ما
پایا شیمی یک اتفاق نیست، بلکه روندی است رو به رشد جهت تامین نیازهای واقعی مشتریان
در راستای نیاز مراکز تحقیقاتی علمی و دارویی کشور به مواد شیمیایی، پایاشیمی با بهره گیری از نیروی کاری جوان و تحصیل کرده توانسته است طی این سال ها حضوری مداوم در بازار مواد شیمیایی صنعتی و داروسازی داشته باشد. جلب رضایت مشتریان و تامین سریع نیاز آنها یکی از دغدغه های مهم پایاشیمی بحساب می آید و باعث افتخار است که هم اکنون بسیارى از آزمایشگاه هاى صنایع مختلف و مراکز علمى و تحقیقاتى شامل پزشکى و داروسازى، تولیدات شیمیایى، غذایى و بهداشتى و صنایع رنگ محصولات وارداتى این شرکت را مورد استفاده قرار داده اند.
فعالیت‌های این شرکت به چند گروه زیر تقسیم می‌شود :
  • تامین مواد آزمایشگاهی، صنعتی و حلال‌های شیمیایی با گریدهای مختلف از معتبرترین کمپانی‌های دنیا من جمله: سیگما، مرک، شارلو، سانتاکروز و ...
  • تامین مواد تخصصی و استانداردهای EDQM ،USP و ...
  • تامین کلیه محیط کشت میکروبی و مواد بیولوژی از کمپانی Merck ،QUELAB و …
  • تامین انواع محیط کشت سلولی و سرم جهت پروسه‌های آزمایشگاهی و داروسازی