info@payachemical.ir 021-66753297 09909915981


Abcam
ابکم (Abcam ) به عنوان یک شرکت بزرگ تولید کننده مواد و کیت های علوم زیستی در جهان شناخته شده است. حدود دو سوم از پژوهشگران علوم زیستی مواد مورد نیاز تحقیقاتی خود را از محصولات این شرکت تهیه می کنند. تولیدات این شرکت در طیف وسیعی از تحقیقات از جمله کشف دارو بسیار ضروری است. انواع آنتی بادی ها و کیت های تشخیصی، از اصلی ترین محصولات این کمپانی بزرگ می باشد.
نمای کلی این تولیدات مهم به شرح زیر است:
  • Primary antibodies
  • Secondary antibodies
  • ELISA and matched antibody pairs
  • Knockout cell lines and lysates
  • Multiplex assays
  • Proteins
  • Agonists, antagonists, activators and inhibitors