info@payachemical.ir 021-66753297 09909915981


Gibco (Grand Island Biological Company)
کمپانی گیبکو (Gibco) بزرگترین تولید کننده محصولات تخصصی کشت سلولی در جهان می باشد. بیش از 50 سال است که محصولات این شرکت پاسخگوی جامعه علمی می باشد. محصولات این شرکت شامل محیط های کشت سلولی، فاکتورهای رشد سلولی، انواع سرم های حیوانی و انسانی، مکمل ها و معرف های کشت سلولی است. این شرکت نیز هم اکنون یکی از زیرمجموعه های کمپانی بزرگ Thermo Fisher Scientific آمریکا می باشد. به طور کلی محصولات گیبکو در زمینه‌های علمی و پژوهشی متنوعی، از جمله مهندسی ژنتیک، داروسازی، درمان سرطان‌ها و …کاربرد دارند.
بطور تخصصی‌تر کاربرد محصولات گیبکو شامل موارد زیر است :
  • کشت سلول‌های بنیادی و کشت‌ میکرو ارگانیسم ها در زمینه میکروبیولوژیکی
  • تولیدات بیولوژیکی و اصلاح ساختار پروتئین‌ها
  • کشت سلول پستانداران و حشرات
  • سیتوژنتیک، سلول درمانی و بسیاری از پروسه های معتبر علمی دیگر