info@payachemical.ir 021-66753297 09035193423


USP (United States Pharmacopeia)
USP مخفف کلمه The United States Pharmacopeia می باشد. USP یک سازمان داروسازی برای ایالات متحده است که سالانه توسط انجمن دارویی ایالات متحده منتشر می شود. انجمن داروسازی ایالات متحده (USP) یک نهاد خصوصی متشکل از 300 نماینده است که به نمایندگی از انجمن ها و دانشکده های پزشکی، پرستاری و داروسازی می باشند. هدف سازمان USP که در سال 1900 تشکیل شده است، تعیین استانداردهایی برای محصولات مراقبت های بهداشتی در ایالات متحده ، جمع آوری و انتشار اطلاعات استفاده از محصول به ارائه دهندگان و مصرف کنندگان است. هر پنج سال یکباراین سازمان استانداردهای بازنگری شده برای داروها را درسازمان داروسازی ایالات متحده و سازمان فرمول ملی منتشر می کند.این استانداردها توسط دولت فدرال رسمی شناخته شده و توسط FDA قابل اجرا هستند. استانداردهای مورد بررسی شامل مشخصات مربوط به قدرت، کیفیت، خلوص، بسته بندی و برچسب گذاری دارو می باشد.