info@payachemical.ir 021-66753297 09035193423
درباره ما
پایا شیمی یک اتفاق نیست، بلکه روندی است رو به رشد جهت تامین نیازهای واقعی مشتریان
در راستای نیاز مراکز تحقیقاتی علمی و دارویی کشور به مواد شیمیایی، پایاشیمی با بهره گیری از نیروی کاری جوان و تحصیل کرده توانسته است طی این سال ها حضوری مداوم در بازار مواد شیمیایی صنعتی و داروسازی داشته باشد. جلب رضایت مشتریان و تامین سریع نیاز آنها یکی از دغدغه های مهم پایاشیمی بحساب می آید و باعث افتخار است که هم اکنون بسیارى از آزمایشگاه هاى صنایع مختلف و مراکز علمى و تحقیقاتى شامل پزشکى و داروسازى، تولیدات شیمیایى، غذایى و بهداشتى و صنایع رنگ محصولات وارداتى این شرکت را مورد استفاده قرار داده اند.
فعالیت‌های این شرکت به چند گروه زیر تقسیم می‌شود :
  • تامین مواد آزمایشگاهی، صنعتی و حلال‌های شیمیایی با گریدهای مختلف از معتبرترین کمپانی‌های دنیا من جمله: سیگما، مرک، شارلو، سانتاکروز و ...
  • تامین مواد تخصصی و استانداردهای EDQM ،USP و ...
  • تامین کلیه محیط کشت میکروبی و مواد بیولوژی از کمپانی Merck ،QUELAB و …
  • تامین انواع محیط کشت سلولی و سرم جهت پروسه‌های آزمایشگاهی و داروسازی


پرفروش‌ترین‌ها
محصولات
 
محیط‌های کشت میکروبی
مواد مصرفی
 
 
کیت آزمایشگاهی
مواد شیمیایی صنعتی
 
کمپانی‌ها
 
 


درباره ما
پایا شیمی یک اتفاق نیست، بلکه روندی است رو به رشد جهت تامین نیازهای واقعی مشتریان
در راستای نیاز مراکز تحقیقاتی علمی و دارویی کشور به مواد شیمیایی، پایاشیمی با بهره گیری از نیروی کاری جوان و تحصیل کرده توانسته است طی این سال ها حضوری مداوم در بازار مواد شیمیایی صنعتی و داروسازی داشته باشد. جلب رضایت مشتریان و تامین سریع نیاز آنها یکی از دغدغه های مهم پایاشیمی بحساب می آید و باعث افتخار است که هم اکنون بسیارى از آزمایشگاه هاى صنایع مختلف و مراکز علمى و تحقیقاتى شامل پزشکى و داروسازى، تولیدات شیمیایى، غذایى و بهداشتى و صنایع رنگ محصولات وارداتى این شرکت را مورد استفاده قرار داده اند.
فعالیت‌های این شرکت به چند گروه زیر تقسیم می‌شود:
  • تامین مواد آزمایشگاهی، صنعتی و حلال‌های شیمیایی با گریدهای مختلف از معتبرترین کمپانی‌های دنیا من جمله: سیگما، مرک، شارلو، سانتاکروز و ...
  • تامین مواد تخصصی و استانداردهای EDQM ،USP و ...
  • تامین کلیه محیط کشت میکروبی و مواد بیولوژی از کمپانی Merck ،QUELAB و …
  • تامین انواع محیط کشت سلولی و سرم جهت پروسه‌های آزمایشگاهی و داروسازی


پرفروش‌ترین‌ها
محصولات
 
محیط‌های کشت سلولی
محیط‌های کشت میکروبی
مواد مصرفی
 
 
کیت آزمایشگاهی
مواد شیمیایی صنعتی
مواد شیمیایی آزمایشگاهی
 
کمپانی‌ها